Θεμελιώδεις αρχές

...«δημοκρατικός σοσιαλισμός - αριστερός ευρωπαϊσμός - μεταρρυθμιστική στρατηγική –οικολογική εγρήγορση»...

28 Απριλίου 2012

Συνοπτική παρουσίαση των προγραμματικών προτάσεων της ΔΗΜΑΡ


Η Δημοκρατική Αριστερά έδωσε στη δημοσιότητα το αναλυτικό εκλογικό της πρόγραμμα. Οι προτάσεις που περιλαμβάνει συγκροτούν μια διαφορετική πολιτική δημοσιονομικής προσαρμογής με ισοδύναμα μέτρα για την παραμονή της χώρας στο ευρώ. Στοχεύουν στη σταδιακή απαγκίστρωση από τους επαχθείς όρους του μνημονίου μέσα από έξι (6) συγκεκριμένες τροποποιήσεις και την αντικατάσταση του από ένα σύμφωνο ανάπτυξης, απασχόλησης και κοινωνικής συνοχής.

Είναι ρεαλιστική δέσμη προτάσεων διεξόδου από την κρίση αλλά και δίκαιου επιμερισμού των βαρών της προσπάθειας αυτής. Αρθρώνεται σε οκτώ (8) βασικούς άξονες:

1.  Ανατροπή του πολιτικού συστήματος και των κατεστημένων. Προώθηση του γενικού συμφέροντος κόντρα στα μεγάλα συμφέροντα και τις συντεχνιακές αντιλήψεις. Καταπολέμηση της διαπλοκής και των παρεμβάσεων ιδιωτικών συμφερόντων και εξωθεσμικών παραγόντων, διαφάνεια παντού. Ξεκάθαρες σχέσεις ΜΜΕ και πολιτικής - αυτονομία της πολιτικής. Αλλαγή του νόμου περί ευθύνης υπουργών ώστε τα πιθανά αδικήματα να τιμωρούνται. Υιοθέτηση της απλής αναλογικής.Αναδιοργάνωση της Δημόσιας Διοίκησης, πάταξη της γραφειοκρατίας και  της διαφθοράς, εξάλειψη των πελατειακών σχέσεων και του κομματισμού, τερματισμός της αναξιοκρατίας ολοκληρωμένη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και εξάλειψη των αργομισθιών.
2.      Δημοσιονομική προσαρμογή με την οικονομία ζωντανή και την κοινωνία όρθια:
Αλλαγή της δημοσιονομικής πολιτικής λιτότητας, διαφορετικά μέτρα ισοδύναμου δημοσιονομικού αποτελέσματος που στοχεύουν στο δίκαιο επιμερισμό των βαρών με αυξημένη συμμετοχή  των κατεχόντωνΠάταξη της φοροδιαφυγής. Γενική εφαρμογή  «πόθεν έσχες». Εντοπισμός και φορολόγηση  καταθέσεων εξωτερικού. Αύξηση  φορολογίας οικονομικά ισχυρών. Μείωση του ΦΠΑ ιδιαίτερα στα βασικά καταναλωτικά αγαθά. Σταθερό τέλος ακίνητης περιουσίας συμβατό με τους  οικογενειακούς προϋπολογισμούς.
Αντιμετώπιση του κινδύνου παράλυσης της οικονομίας, δανειοδότηση των ΜΜΕ , ρύθμιση και κούρεμα δανείων, μείωση τιμών με αντιμετώπιση καρτέλ.Μείωση των δαπανών με την καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς. Διασφάλιση της δημοσιονομικής διαφάνειας. Καθιέρωση του Προϋπολογισμού απόδοσης, ώστε να δοθεί τέλος στην πελατειακή σπάταλη, αναποτελεσματική χρήση των κονδυλίων . Αναδιοργάνωση των συστημάτων προμηθειών ώστε να καταπολεμηθεί η σπατάλη και η διαφθορά  και να μειωθούν οι δαπάνες. Περιορισμός των δαπανών υγείας με εξάλειψη της σπατάλης και της ιδιοποίησης δημόσιων πόρων. Μειώσεις του κόστους της λειτουργίας της Δημοκρατίας. Εξυγίανση όλων των επιχειρήσεων που είναι υπό δημόσιο έλεγχο. Αναστολή κάθε τρέχουσας παραγγελίας νέων οπλικών συστημάτων
3. Προώθηση μιας νέου τύπου ανάπτυξης με απασχόληση, οικονομική δημοκρατία και περιβαλλοντική προστασία. Πράσινες πολιτικές παντού. Ολοκλήρωση υποδομών για την διαχείριση στερεών και υγρών αποβλήτων Συντονισμένη διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος (προστατευόμενες περιοχές) σε συνδυασμό με τοπικά αναπτυξιακά μοντέλα με έμφαση σε αγροτικές και ήπιες τουριστικές δραστηριότητες. Κατάρτιση ενός ολοκληρωμένου εθνικού Χωροταξικού . Έμφαση στην εκτεταμένη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), μετά από σωστό σχεδιασμό . Ορθολογική διαχείριση φυσικών πόρων (νερό άρδευσης/ύδρευσης, ατμόσφαιρα, δάση κλπ).
4.  Σύγχρονο και αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος:Άμεση λήψη μέτρων ανακούφισης του πληθυσμού. Σίτιση για τους έχοντες ανάγκη. Πρόνοια για τους άστεγους. Υποστήριξη οικογενειών που δεν έχουν κανένα εισόδημα.  Στήριξη ΑΜΕΑ. Ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Ορθολογική διαχείριση των πόρων με εξάλειψη της ιδιοποίησης και απόδοση προτεραιότητας σε αυτούς που πραγματικά έχουν ανάγκη.Προάσπιση του δημόσιου συστήματος υγείας με  τομές και ριζική αναμόρφωση. Ρήξη µε πρακτικές διαπλοκής εταιρειών-υπηρεσιών-γιατρών, µε την κυριαρχία του πελατειακού κράτους, που θα συνεπικουρείται από τον ιδιωτικό τομέα με σαφείς κανόνες.
5.     Δυναμική ένταξη στην κοινωνία της γνώσηςΣυνεκτικό πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων ώστε η εκπαίδευση  να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ανασυγκρότησης της χώρας. Αναμόρφωση πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με παρέμβαση στα προγράμματα σπουδών και βελτίωση της υλικοτεχνικής υποδομής. Πανεπιστήμια συνδεδεμένα με την κοινωνία και την αγορά εργασίας, με εξωστρέφεια , εναρμόνιση με τις ευρωπαϊκές και διεθνείς πρακτικές
6.  Ποιότητα ζωής, καθημερινά, παντούΠολιτισμός: Αναμόρφωση της σχέσης κρατικού – ιδιωτικού , αναμόρφωση των θεσμών άσκησης της πολιτιστικής πολιτικής.Αθλητισμός: Αντικατάσταση του μοντέλου του κρατικοδίαιτου αθλητισμού/ πρωταθλητισμού Μετανάστευση: Καταγραφή, απαίτηση για συνολική ρύθμιση στο ευρωπαϊκό πλαίσιο, δίκαιο σύστημα αναγνώρισης πολιτικού ασύλου, δημιουργία ανοικτών δομών φιλοξενίας για ειδικές ομάδες, φύλαξη συνόρων. 
7.   Ανοιχτοί ορίζοντες για τη νεολαία:  Νέα συμφωνία γενεών. Υποστήριξη για ένταξη στην παραγωγική διαδικασία – νεανική επιχειρηματικότητα και  καινοτομία. Σπάσιμο των επετηρίδων  στο πολιτικό σύστημα και την παραγωγή,  μάχη για την αναβάθμιση των κοινωνικών αγαθών. Αλλαγή στο καταναλωτικό πρότυπο.
8.      Η Ελλάδα ευρωπαϊκή δύναμη στον κόσμο: Ευρωπαϊκός προσανατολισμός, αγώνας για μια νέα Ευρώπη, αξιοποίηση της γεωγραφικής θέσης στη διεθνή σκηνή. Ειρηνική επίλυση των διαφορών με τις γειτονικές χώρες . Δίκαιη λειτουργική και βιώσιμη λύση στο Κυπριακό. Ενεργοποίηση των διαδικασιών για την ΑΟΖ.

Η προώθηση των προγραμματικών προτάσεων της Δημοκρατικής Αριστεράς  προϋποθέτει μια διαρκή σχέση  αντιπαραθέσεων αλλά και συμφωνιών με τους εταίρους. Σε πρώτη φάση είναι απαραίτητη η τροποποίηση του συμφωνηθέντος πλαισίου ενώ στη συνέχεια όταν η χώρα βρεθεί σε σταθερή δημοσιονομική κατάσταση θα σταθεί δυνατή η πλήρης αντικατάσταση αυτού του μνημονίου με ένα σύμφωνο ανάπτυξης νέου τύπου  με οικονομική δημοκρατία και κοινωνική συνοχή .

Σε αυτή τη φάση η  Δημοκρατική Αριστερά  προσπάθεια θεωρεί απαραίτητη την προώθηση έξι  (6) τροποποιήσεων. Συγκεκριμένα: 

        i.            Αλλαγή των μέτρων ύψους  11,5 δις για τη δημοσιονομική προσαρμογή 2012-2014 (που προβλέπεται να αποφασιστούν έως τον Ιούνιο)   με προστασία του λαϊκού εισοδήματος και  απόδοση βαρύτητας στην καταπολέμηση της σπατάλης και της διαφθοράς  και στην αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής.
      ii.            Ευνοϊκότεροι διακανονισμοί σε σχέση με το χρόνο κάλυψης του στόχου  μηδενικού  ελλείμματος και βελτίωση των όρων εξυπηρέτησης του χρέους, ώστε να ορθολογικοποιηθούν οι ρυθμοί δημοσιονομικής προσαρμογής, να ανακοπεί η πίεση στο λαϊκό εισόδημα,  να δοθεί η χρονική δυνατότητα αποκόμισης αποτελεσμάτων από την ανάπτυξη άλλων πολιτικών και την εφαρμογή διαφορετικών μέτρων
    iii.            Άρση της πράξης νομοθετικού περιεχομένου που μείωσε τους κατώτατους μισθούς  και επαναρύθμιση των εργασιακών σχέσεων σε συνδυασμό με ένα διαφορετικό  πρόγραμμα ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας
    iv.            Αλλαγή της πρόβλεψης  για δέσμευση όλων των εσόδων στην εξυπηρέτηση του χρέους , ώστε να υπάρξουν δυνατότητες ανάπτυξης δικτύου κοινωνικής προστασίας
      v.            Αναθεώρηση του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων, με στόχο την αξιοποίηση και όχι την εκποίηση του δημόσιου πλούτου , την αντικατάσταση της εισπρακτικής λογικής , τη σύνδεση της όλης διαδικασίας με την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου και τη δημιουργία μιας νέας λειτουργικής σχέσης κράτους.
    vi.            Ενίσχυση της ανάπτυξης με ωφέλεια για τους πολλούς, μέσα από ένα ειδικό πρόγραμμα ώστε να αντιμετωπιστεί η ύφεση και να δοθεί ώθηση στην οικονομική δραστηριότητα.

16 Απριλίου 2012

Η Τζένη Λατσώνα, καθηγήτρια σε σχολεία της Νέας Φιλαδέλφειας, υποψήφια βουλευτής Β΄ Αθήνας με την Δημοκρατική Αριστερά.
Η Τζένη Λατσώνα είναι καθηγήτρια γυμναστικής στο 3ο Γυμνάσιο Νέας Φιλαδέλφειας και διετέλεσε υπεύθυνη του Γραφείου Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού του 3ου Γενικού Λυκείου Νέας Φιλαδέλφειας, ως τον Αύγουστο του 2011, οπότε ανεστάλη πανελλαδικά η λειτουργία του θεσμού των Γραφείων Σ.Ε.Π. Αποδέχτηκε την πρόταση της Δημοκρατικής Αριστεράς, και είναι πλέον υποψήφια βουλευτής στη Β’ περιφέρεια της Αθήνας.

Η αγαπητή στα παιδιά και τους γονείς γυμνάστρια και προπονήτρια ενόργανης γυμναστικής είναι πτυχιούχος του Τμήματος  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Από το 1986 είναι Διεθνής Κριτής της Ενόργανης Γυμναστικής και με αυτήν την ιδιότητα   εκπροσώπησε την Ελλάδα, σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Πρωταθλήματα, καθώς και στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας 2004 αλλά και του Πεκίνου 2008. 
Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία και τις πολιτικές της απόψεις μπορείτε να επισκεφτείτε την προσωπική της ιστοσελίδα που είναι: http://latsona.gr

Αθηνα 2004

Με τους μαθητες της το 2009

Στο Πεκινο το 2008Συνέντευξη της Ελένης Κεχαγιόγλου, υποψήφιας βουλευτού της ΔΗΜΑΡ στο νομό Έβρου.

Συνέντευξη της Ελένης Κεχαγιόγλου, υποψήφιας βουλευτού της ΔΗΜΑΡ στο νομό Έβρου.12 Απριλίου 2012

Δήλωση του προέδρου της ΔΗΜΑΡ, Φώτη Κουβέλη, για τις εκλογές

Προχωράμε προς τις εκλογές με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στην κρίση του κυρίαρχου λαού. Είμαστε έτοιμοι με πρόγραμμα και θέσεις. Απευθυνόμαστε στους πολίτες και τους ζητάμε να δώσουν δύναμη στη Δημοκρατική Αριστερά. Για να είναι η Ελλάδα ζωντανή,  με την κοινωνία όρθια. Μέσα στην Ευρώπη. Για να απαγκιστρωθεί η χώρα σταδιακά από το μνημόνιο και τα απαράδεκτα μέτρα του.

10 Απριλίου 2012

Η Νέα Σοσιαλδημοκρατική Συμφωνία υποστηρίζει τη Δημοκρατική ΑριστεράΣήμερα  Τρίτη πραγματοποιήθηκε κοινή συνέντευξη τύπου της ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ με τα στελέχη της πολιτικής κίνησης «Νέα Σοσιαλδημοκρατική Συμφωνία» (Σ. Μανίκας, Γ. Νικολάου, Μ. Σταυρακάκης, Β. Μαλέσιος) για τις επερχόμενες εκλογές. Στην συνέντευξη έγιναν οι παρακάτω τοποθετήσεις:Φώτης Κουβέλης: "Είναι πολύ σημαντικό για εμάς, για την Δημοκρατική Αριστερά, το γεγονός ότι η κίνηση της «Νέας Σοσιαλδημοκρατικής Συμφωνίας» στηρίζει την προσπάθειά μας, μια προσπάθεια η οποία έχει σχέση με την προώθηση ρυθμίσεων, αλλά και γενικότερα πολιτικών που είναι δυνατόν να οδηγήσουν τη χώρα στη διέξοδο από τα αδιέξοδα στα όποια βρίσκεται και μάλιστα με την κοινωνία όρθια.

Το γεγονός ότι η «Νέα Σοσιαλδημοκρατική Συμφωνία» δίνει αυτή τη στήριξη στη Δημοκρατική Αριστερά, μια στήριξη πολύ σημαντική επαναλαμβάνω για μας. Είναι ένα πολιτικό γεγονός το οποίο αφορά τη μεγάλη προσπάθεια, τη συστηματική προσπάθεια και την υλοποίησή μιας επιλογής που έχουμε κάνει από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής μας: Να συγκροτήσουμε και να συνθέσουμε το χώρο του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Ένας χώρος, ο οποίος μπορεί να μετακινήσει την πολιτική, τη βαθιά συντηρητική θέση που σήμερα βρίσκεται, η χώρα προς ουσιαστικά προοδευτική κατεύθυνση.

Μας ενοποιεί, πιστεύω, όχι μόνο εκλογικά με την κίνηση της Νέας Σοσιαλδημοκρατικής Συμφωνίας, το γεγονός ότι έχουμε και οι δυο, σταθερή και αταλάντευτη αναφορά στη συμμετοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ταυτόχρονα μας ενοποιεί το γεγονός ότι και στο δικό μας πρόγραμμα, αλλά και στις προγραμματικές πολιτικές θέσεις της κίνησης της «Νέας Σοσιαλδημοκρατικής Συμφωνίας», έχει στον πυρήνα της πολιτικής που πιστεύει ότι πρέπει να προωθηθεί το βαθύ ριζοσπαστικό μεταρρυθμισμό, τις μεταρρυθμίσεις δηλαδή που είναι αναγκαίο να υπάρξουν στον τόπο. Βεβαίως μεταρρυθμίσεις με σταθερή και αταλάντευτη αναφορά στην ελληνική κοινωνία, στον Έλληνα πολίτη.

Αυτή η στήριξη, από την πλευρά της «Νέας Σοσιαλδημοκρατικής Συμφωνίας» προς την Δημοκρατική Αριστερά, υπερβαίνει την ημερομηνία των εκλογών, μπορεί ακριβέστερα να την υπερβεί και έρχεται να προστεθεί ως ένα σημαντικό, στοιχείο και μέγεθος, ακριβώς για τη συγκρότηση και διαμόρφωση του χώρου του δημοκρατικού σοσιαλισμού. Και εμείς και η «Νέα Σοσιαλδημοκρατική Συμφωνία», ξέρουμε ότι υπάρχει προοδευτική, δημοκρατική, αριστερή λύση για την αντιμετώπιση των προβλημάτων της χώρας. Και οι δυο γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν καταργείται, δεν εξαφανίζεται η σταθερή διάκριση ανάμεσα στην αριστερά και στη συντήρηση-Δεξιά. Βεβαίως στη βάση συγκεκριμένου περιεχόμενου πολιτικής και όχι με την εκφώνηση κάποιας οριογραμμής, η οποία δεν ανταποκρίνεται στην ουσία μιας ουσιαστικής διαχωριστικής γραμμής.

Είμαι βέβαιος ότι αυτή η επιλογή από τη μεριά της «Νέας Σοσιαλδημοκρατικής Συμφωνίας να στηρίξει εκλογικά τη Δημοκρατική Αριστερά αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό μέγεθος προς την κατεύθυνση στην οποία προανέφερα.

Κείμενο συμπόρευσης της κίνησης «Νέα Σοσιαλδημοκρατική Συμφωνία» με τη Δημοκρατική Αριστερά Στις εκλογές δεν επιλέγουμε τη στάση ουδετέρου. Αναλαμβάνουμε την ευθύνη της επιλογής και της συμμετοχής.
Υποστηρίζουμε τη Δημοκρατική Αριστερά και συμμετέχουμε στον πολιτικό αγώνα για την ευρύτερη δυνατή εκλογική της επιτυχία.
Επιδιώκουμε τη νέα συνάντηση-συμφωνία των δυνάμεων της σοσιαλδημοκρατίας και της Αριστεράς. Με κυβερνητικό σχέδιο, για την αριστερά που θέλει και μπορεί να κυβερνήσει, που δεν αρνείται τις ευθύνες, που θέλει και μπορεί να θέσει στην ημερήσια διάταξη τα μεγάλα προβλήματα της χώρας.

Διαφωνήσαμε από την αρχή με τη νεοφιλελεύθερη πολιτική των πιστωτών και των κυβερνήσεων που την υπηρέτησαν. Είμαστε στην άλλη όχθη από την πολιτική της τελευταίας διετίας που ισοπεδώνει την κοινωνία και καταστρέφει τον παραγωγικό ιστό της χώρας.
Η ΝΔ οδήγησε τη χώρα στην καταστροφή με τη διακυβέρνησή της από το 2004. Η κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ ολοκλήρωσε αυτή την καταστροφική πορεία και παρέδωσε τη χώρα δέσμια στην πολιτική των πιστωτών. Οι ευθύνες δεν συγχωρούνται, ούτε παραγράφονται.
Θέλουμε ριζικές αλλαγές στη χώρα. Στην οικονομία, το κράτος, το πολιτικό σύστημα. Είμαστε αντίθετοι με το μέτωπο της ακινησίας, της επιστροφής στο παρελθόν, της οπισθοφυλακής για συντεχνιακά «κεκτημένα».

Η νέα αναγκαία αφύπνιση και κινητοποίηση δε μπορεί να υπάρξει χωρίς τους νέους. Δεν είμαστε παρατηρητές στην εξορία της πιο μεγάλης εθνικής εφεδρείας. Αυτό το εθνικό κεφάλαιο που χωρίς αντίσταση, χωρία προσπάθεια ανάσχεσης και χωρίς ντροπή το προσφέρουμε μετανάστες στους πιστωτές μας.
Είμαστε απέναντι στη μοιρολατρική αποδοχή της καταστροφικής πολιτικής των πιστωτών ως μοιραίας και μοναδικής λύσης. Πιστεύουμε στο δικό μας σχέδιο ανασυγκρότησης. Η Αριστερά διαθέτει το ηθικό κύρος να το εμπνεύσει και τις δυνατότητες να το επεξεργαστεί και να το υλοποιήσει.

Είμαστε με την Ευρώπη της αλληλεγγύης, της συνοχής, της σύγκλισης, της δημοκρατίας, απέναντι στην Ευρώπη της επιβολής του νεοφιλελευθερισμού, της κυριαρχίας των αγορών, των διαχωρισμών, της δημιουργίας νεόπτωχων κρατών και πολιτών.
Πιστεύουμε ότι η Ευρωπαϊκή Αριστερά θα αποτελέσει το ανάχωμα στις πολιτικές των συντηρητικών δυνάμεων της Ευρώπης. Θέλουμε τη χώρα μας στο ευρώ, στην καρδιά της ΕΕ. Είμαστε απέναντι στην Ελλάδα της δραχμής και της καθυστέρησης. Είμαστε αντίθετοι με τη φοβισμένη, απομονωμένη Ελλάδα του λαϊκισμού. Απέναντι στον εκφασισμό της κοινωνίας.

Αρνούμαστε το λαϊκιστικό εφεύρημα ότι όποιος επιθυμεί τη χώρα στο ευρώ πρέπει να αποδέχεται και τη νεοφιλελεύθερη πολιτική των δανειστών. Επιδιώκουμε να αποδοκιμαστεί στις κάλπες η πολιτική της διετίας. Να αποδοκιμαστεί ο πολιτικός μεταμορφισμός, η απόπειρα να εγκλωβιστούν οι πολίτες στα «διλήμματα» που με περίσσευμα λαϊκισμού θέτουν ΠΑΣΟΚ και ΝΔ. Δεν έχουν τη δυνατότητα διαπραγμάτευσης με τους δανειστές όσοι απέδειξαν ότι κύρια φροντίδα τους ήταν να αποδεχτούν όλες τις αξιώσεις τους.

Μπορούμε να βγούμε από την κρίση με διαφορετικές επιλογές. Δεν πιστεύουμε στους μονόδρομους. Δεν αποδεχόμαστε τη θεωρία της μοναδικής λύσης, την καταστροφή της κοινωνίας ως μοιραία και αναπόφευκτη. Πάντα υπάρχει προοδευτική διέξοδος, ακόμα και στις πιο δύσκολες συγκυρίες. Η χώρα δεν μπορεί να «σωθεί» χωρίς τους ανθρώπους της. Οι άνεργοι υπερβαίνουν το ένα εκατομμύριο, το κοινωνικό κράτος καταστρέφεται, οι αμοιβές βαλκανοποιούνται, χιλιάδες νέοι φεύγουν στο εξωτερικό σε μια νέα μετανάστευση. Δεν θέλουμε αυτή να είναι η Ελλάδα του μέλλοντος.

Επιδιώκουμε ο πολιτικός χώρος της σοσιαλδημοκρατίας και της αριστεράς να επανακτήσει την πολιτική πρωτοβουλία, τη λάμψη των ιδεών του, να προτείνει ρεαλιστικές, εφαρμόσιμες και καινοτόμες λύσεις για να κερδίσει την εμπιστοσύνη της κοινωνίας και ιδιαίτερα της νέας γενιάς. Με καθαρές και υπεύθυνες προτάσεις κυβερνητικής διεξόδου, απέναντι στις ιδέες και τις πολιτικές του νεοφιλελευθερισμού. Θεωρούμε την υποστήριξη της Δημοκρατικής Αριστεράς αποφασιστικό βήμα για να σηματοδοτηθούν προοδευτικές εξελίξεις στη χώρα μας. Η υποστήριξη μας δεν συνδέεται με προσωπικούς ρόλους τους οποίους δεν επιδιώκουμε.

Δασκαλάκης Δήμος
Καραγιαννάκης Κώστας
Κόκκας Βασίλης
Κρητικός Μανώλης
Μαλέσιος Βαγγέλης
Μανίκας Στέφανος
Νικολάου Γιάννης
Σκαρτσολιάς Τάκης
Σταυρακάκης Μηνάς