Θεμελιώδεις αρχές

...«δημοκρατικός σοσιαλισμός - αριστερός ευρωπαϊσμός - μεταρρυθμιστική στρατηγική –οικολογική εγρήγορση»...

12 Νοεμβρίου 2011

Δημοκρατική Αριστερά: Άμεση σύγκλιση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης για τον προϋπολογισμό 2012 του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η οργάνωση  της Δημοκρατικής Αριστεράς θεωρεί απαραίτητη την άμεση σύγκληση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας με θέματα το σχέδιο του προϋπολογισμού, το τεχνικό και επιχειρησιακό πρόγραμμα και το πρόγραμμα δράσης του Δήμου για το 2012.

Η Επιτροπή Διαβούλευσης προβλέπεται από τον ν.3852/2010, η σύνθεσή της έχει αποφασισθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο και μετέχουν σε αυτήν εκπρόσωποι συλλόγων, πολίτες οι οποίοι έχουν επιλεγεί μετά από κλήρωση και κόμματα με  δικαίωμα λόγου μόνο. Η συνεδρίαση της, ιδιαίτερα  με θέμα τον προϋπολογισμό του Δήμου, δεν είναι μόνο υποχρεωτική αλλά και ουσιαστική, πριν αυτός βέβαια εισαχθεί για ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Η Δημοτική Αρχή πρέπει να συμβάλει με τις ενέργειες της για την εφαρμογή και προώθηση των θεσμοθετημένων συμμετοχικών διαδικασιών της τοπικής κοινωνίας συμβάλλοντας έτσι στον εκδημοκρατισμό και την διαφάνεια. 
12/11/2011
Η ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου