Θεμελιώδεις αρχές

...«δημοκρατικός σοσιαλισμός - αριστερός ευρωπαϊσμός - μεταρρυθμιστική στρατηγική –οικολογική εγρήγορση»...

28 Μαΐου 2015

Προσπάθεια αποκωδικοποίησης των κειμένων για το Συνέδριο της ΔΗΜΑΡ

του Δημήτρη Σούρδη


1. Εκτίμηση των αιτιών για την σημερινή κατάστασης της χώρας
Το κείμενο των Θέσεων της ΚΕ επικεντρώνεται • στην πολιτική των μνημονίων  (όπου αναγνωρίζονται και κάποια θετικά στοιχεία ) • στην  επαναδιαπραγμάτευση με τους εταίρους  και • στην απουσία μεταρρυθμίσεων
Το κείμενο της μειοψηφίας εστιάζει • στην κρίση του πολιτικού και οικονομικού συστήματος με σαφείς αναφορές σε ολιγαρχίες και συντεχνίες. • στην στρεβλή δόμηση της νομισματικής ένωσης και στην απουσία πολιτικής ενοποίησης της ΕΕ.

2. Αποτίμηση της εκλογικής ήττας
Το κείμενο των Θέσεων της ΚΕ • Αθροιστικά και συνολικά κρίνει θετικά την πολιτική παρουσία και  πορεία της Δημοκρατικής Αριστεράς.
• Υπάρχουν κάποιες ήπιες αναφορές για πολλαπλά μηνύματα, ισορροπία μεταξύ ρευμάτων, πόλων κ.λπ. που όμως πάλι εκφράζονται ως αδυναμία στον τρόπο παρουσίασης των θέσεων του κόμματος. • Θεωρεί ως αίτια της εκλογικής αποτυχίας κυρίως αδυναμίες του κόμματος, εξωτερικούς παράγοντες  και το γενικότερο πολιτικό κλίμα.
Το κείμενο της μειοψηφίας • Θεωρεί την εκλογική ήττα ως αποτέλεσμα του συνόλου της πολιτικής που ακολούθησε το κόμμα από τις εκλογές του 2012 και μετά. • Επικεντρώνει στις ευθύνες της ηγετικής ομάδας του κόμματος και της ασκεί σκληρή κριτική. • Εστιάζει στην απουσία κοινωνικού στίγματος και στις πολιτικές μετατοπίσεις.

3. Κατάσταση του κόμματος Προοπτική και Συνεργασίες
Το κείμενο των Θέσεων της ΚΕ • Θεωρεί ότι οι προγραμματικές θέσεις του κόμματος  εξακολουθούν να είναι επίκαιρες και απαιτείται η ανάδειξή τους καθώς  • Εκτιμά ότι μπορεί να προσφέρει ακόμη στην κοινωνία και ότι υφίσταται ανάγκη συνέχισης της δράσης του.
• Αναφέρεται στην ανάγκη διατήρησης της πολιτικής αυτονομίας αλλά επικεντρώνεται στις προϋποθέσεις συγκλίσεων και συνεργασιών με άλλες δυνάμεις  τόσο προς ΣΥΡΙΖΑ όσο και ΠΑΣΟΚ-ΚΙΔΗΣΟ, ΠΟΤΑΜΙ.
Το κείμενο της μειοψηφίας • Εκτιμά ότι το κόμμα έχει απαξιωθεί και προτείνει μία συντεταγμένη μετεξέλιξη. • Θεωρεί ότι οι θέσεις του κόμματος χρήζουν ανανέωσης
• Δεν ασχολείται με θέματα συνεργασίας με τα υφιστάμενα κοινοβουλευτικά κόμματα  και  εστιάζει στην ανανέωση και μετεξέλιξη του κόμματος.

4. Προγραμματικές Προτάσεις
Το κείμενο των Θέσεων της ΚΕ
• Αναφέρεται στην ανάγκη νέας συμφωνίας  με τους εταίρους με συγκερασμό θέσεων, συμμαχίες, αναδιάρθρωση χρέους, αναπτυξιακά και κοινωνικά μέτρα και μέτρα εξάλειψης παθογενειών • Απαριθμεί μία σειρά αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και μέτρων εκσυγχρονισμού
• Πολιτικό στίγμα με φράσεις όπως  «μείωση ανισοτήτων», «αναδιανομή σε συνδυασμό με  αύξηση της παραγωγής», «προστασία των εργασιακών δικαιωμάτων».
Το κείμενο της μειοψηφίας • Οι προγραμματικές θέσεις  αναφέρονται συνοπτικά ομαδοποιημένες σε   Μεταρρυθμίσεις, Παραγωγική Ανασυγκρότηση, Αποκέντρωση, Πολιτικό σύστημα. • Έντονο ένα νέο διαφοροποιημένο πολιτικό στίγμα με φράσεις όπως  «ισότιμη διανομή της παραγόμενης αξίας», «Κοινωνική οικονομία» , «Πολύ – συμμετοχικών  μορφών οργάνωσης», «Συμμετοχική Κοινωνία».

*O Δημήτρης Σούρδης είναι μέλος της Κ,Ε της ΔΗΜΑΡ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου